Certifikáty

Co nás opravňuje k hodnocení a nezávislému testování?

.

1(1).jpg2(1).jpg

.

 • Jsme ambasadory rukodělných prací, kteří mají za úkol podporovat kreativitu lidí a současně udržovat v rámci daného řemesla (v našem případě šperkařství) určité tradiční hodnoty a jeho čistotu.
 • Česká republika měla vždy ve světě velmi dobré jméno co se tradiční bižuterie týče, ale bohužel s dovozem zboží ze zahraničí toto řemeslo dosti upadlo a z hlediska tradiční poctivosti a kvality v současnosti dosti balancuje.
 • Abychom mohli šperkařství v ČR pozvednou opět na úroveň, jakou mělo ještě před pár desítkami let, rozhodli jsme se nejprve očistit české prostředí od podvodů a klamání zákazníků v používaných materiálech a k tomu vznikl projekt Korálkáři na pranýři, kde ukazujeme do očí bijící problémy a podvody výrobců bižuterie a prodejců bižuterních materiálů, kteří balancují na hraně zákonů, či dokonce při vidině snadného zbohatnutí na levném zboží ze zahraničí, šli až za ní.
 • Více informací k projektu Ambasadorství rukodělných prací najdete na webu handmadeyouth.com a v tomto videu:

.

.

.

.

.

Má pan hodnotitel vůbec nějaké vzdělání a zkušenosti z oboru?

.

.

 • Ondřej Mangl je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v prestižním oboru Chemie v přírodních vědách (dnes již pouze Chemie), za jehož absolvování získal Bakalářský titul.
 • V rámci studia na PřF UK se věnoval vývoji nového typu kontrastních látek na MRI (látky na detekci a léčbu rakovinových nádorů) a má tak mnohé znalosti a zkušenosti z oboru chemie léčiv a o biochemických procesech v organismu, které vedou ke vzniku nemocí a jejich následné léčbě
 • Při studiu a tvorbě bakalářské práce se také seznámil s desítkami analytických metod a technik ze všech oborů chemie - anorganické, organické, fyzikální, analytické i biochemie a ví tak, jak správně a kvalifikovaně stanovovat složení i strukturu nejrůznějších typů látek.
 • Už při studiu na střední škole se od roku 2007 věnoval snaze rozšiřovat poznání a vědomosti z přírodních věd laické veřejnosti a je autorem tisíců úprav, stovek fotek a několika desítek článků na české Wikipedii. Viz autorské stránka a stránka se seznamem úprav.
 • Už na střední škole se intenzivně věnoval všem přírodním vědám (zejména chemii) a účastnil se chemické olympiádykorespondenčního chemického semináře, ve kterých se stabilně umisťoval na vyšších příčkách a díky toho si každoročně zajistil účast na soustředěních nejtalentovanějších mladých chemiků a biologů z celé ČR v Běstvině a na PřF UK v Praze, kde měl možnost se osobně na přednáškách seznámit s největšími osobnostmi české i zahraniční vědy.

.

.

Jak přesně zjišťujeme přítomnost těžkých kovů nebo falešné minerály?

.

       

.

 • K zjišťování obsahu těžkých kovů i složení minerálů používáme velice citlivý XRF spektrometr, který je schopný stanovit prvkové složení povrchu libovolného předmětu s přesností na 0,001 %. Velkým plusem tohoto typu analýzy je její nedestruktivnost - měřený vzorek není jakkoliv poškozen, je pouze ozářen rentgenovým zářením (podobně jako např. my při rentgenových snímcích v nemocnici).
 • Stanovit těžké kovy dokážeme jak přímo na povrchu všech typů kovových bižuterních komponentů, tak i v jakýchkoliv povrchově pokovených materiálech (ať už jde o plasty, sklo, či cokoliv jiného, co má na povrchu jakoukoliv kovovou barvu). Tím, že právě povrch materiálu přichází do styku s kůží, je metoda XRF při stanovení obsahu těžkých kovů v povrchové vrstvě velice citlivá a spolehlivá.
 • Pro těžké kovy platí dle směrnice REACH RoHS vydané Evropskou unií konkrétní limity, které definují zdraví bezpečné zboží a jakékoliv jiné s nadlimitními obsahy nesmí být na území celé EU nabízeno k prodeji. Pro kontakt s kůží v rámci bižuterie jde u olova o obsah 0,1 % a pro kadmium 0,01 %.
 • V případě minerálních korálků disponuje naše firma více jak 1 500 spektry pravých přírodních i umělých minerálů a jsme tak schopni na základě porovnání spekter a vizuální analýzy v drtivé většině případů potvrdit, zda jde o přírodní, či umělý minerál a u charakteristických minerálů i přímo určit konkrétní druh.
 • Jediné problémy při určování pravosti minerálů pomocí XRF analýzy tak zpravidla nastávají pouze u křemenných minerálů, které jsou složením podobné sklu. Nejrůzněji dobarvené a speciálně dekorované skleněné korálky tak bohužel spolehlivě pomocí XRF analýzy nejde určovat a je potřeba v ten moment kombinovat více druhů analýz, aby došlo k potvrzení, či vyloučení pravosti údajného minerálu.
 • Pokud Vás zajímá ukázka spektrometru v praxi, určitě se podívejte na celou videosérii, kde o všem mluvíme detailněji.

.

Nabízíme také certifikáty ke zboží?

.

CERT.JPGCERT1.JPG

.

CERT2.JPG

.

 • Ano, certifikáty na základě XRF analýzy jsme ke zboží schopni vystavit v českém nebo anglickém jazyce.
 • Certifikáty zdravotní nezávadnosti dle směrnic REACH a RoHS na obsah těžkých kovů v kovových korálcích, či komponentech, či jakkoliv povrchově pokovených materiálech, případně dle stejných směrnic vystavené certifikáty ohledně zakázaných chlorovaných, či bromovaných látek (tzv. PCB - polychlorovaných bifenylů, PCDE - polychlorovaných difenyletherů, PBB - polybromovaných bifenylů a PBDE - polybromovaných difenyletherů) obsažených v plastech, či silikonech.
 • Certifikáty zdravotní nezávadnosti dle směrnice REACH a RoHS měřených a vyhodnocených XRF analýzou pro zboží z naší nabídky vyjde na 50 Kč vč. DPH za certifikát - tedy jednu položku v jedné barvě a jednom jazyce. Jelikož právě různá barviva mohou zakázané látky obsahovat, musí se certifikáty vystavovat pro každou barvu samostatně. Je také možné nás kontaktovat a požádat o změření položky mimo naši nabídku a následné vystavení certifikátu. V takovém případě by cena za analýzu a certifikát vyšla na 300 Kč vč. DPH.
 • Certifikát pravosti minerálů založený na XRF analýze jsme schopni vystavit pouze pro jednoznačně určitelné minerály touto analýzou, případně je potřeba počítat s tím, že certifikát vystavený dle XRF nebude jediným potřebným na jednoznačné určení kamene. Jsou i minerály, které pro jednoznačné určení odrůdy minerálu potřebují 3-5 druhů analýz. Určitě tak s námi objednání a vystavení certifikátu prosím předem konzultujte.
 • Certifikát pravosti minerálů pro námi nabízené minerální korálky nabízíme za 100 Kč vč DPH. V případě zájmu o změření a určení, či potvrzení domnívané odrůdy minerálu mimo naši nabídku, je možné odměření a následné vystavení certifikátu domluvit a v takovém případě bude účtována částka 600 Kč vč. DPH. Pokud by zákazníkovi stačilo pouze jednoduché písemné potvrzení, co za minerál nám dodal k analýze bez vystavení certifikátu, pak by za takový vzorek bylo účtováno pouze 300 Kč vč. DPH. V případě, že by se nám spolehlivě minerál nepodařilo určit, nebyla by účtována žádná částka.
 • V případě jakýchkoliv dotazů ohledně certifikátů nás kontaktujte na e-mailu koralky@koralkykatlas.cz nebo na telefon 731 812 481.